123

123

Sống phải có đam mê và khát vọng, nhưng suy nghĩ khác biệt với số đông sẽ đem đến cho bạn nhiều cơ hội thành công hơn. Thành công luôn đi k...
Foofter